Gia sư tiêu biểu

Thông tin giáo viênẢnhThông tin giáo viênẢnh
Họ và tên: Dương Tiến Quân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Năm vào ngành: 01/12/2012
Họ và tên: Nguyễn Quốc Trung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Dương Thị Vân Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Trần Thị Phương Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Trần Thị Thanh Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Nguyễn Thị Lam
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Họ và tên: Phạm Linh Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Vũ Ngọc Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên:Nguyễn Minh Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn:Đại học
Họ và tên: Trần Thị Thịnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên:Nguyễn Minh Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn:Đại học
Họ và tên: Lương Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Phạm Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Tô Lan Hương
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Dương Hoài Thương
Chức vụ: Giáo viên TPT
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Bùi Thị Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Họ và tên: Trần Thị Hoài Nam
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh